Букварний період

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Букварний період
Комунікативна спрямованість процесу письма.

Учень/учениця:
розрізнює друковане і рукописне письмо; пояснює необхідність естетичного вигляду рукописного письма;
Відомості про рукописні букви та пунктуаційні знаки. упізнає і називає за алфавітом малі і великі рукописні букви; пише їх із дотриманням правильної форми, висоти, ширини;
Правила поєднання елементів букв.
Правила письма малих і великих букв.
Типи поєднань малих букв. Типи поєднань великих і малих букв.
Позначення звуків, сприйнятих на слух, відповідними рукописними буквами.
Списування з рукописного і друкованого текстів.
поєднує безвідривно елементи букв природного злиття; букви за типами поєднань: верхнє, середнє, нижнє;
пише слова зв’язно, ритмічно, з однаковим нахилом букв;
розташовує слова і речення в основному рядку;
списує склади, слова, речення з рукописного і друкованого тексту;
Письмо під диктування. пише під диктування склади, слова, речення;
Функції пунктуаційних знаків. називає і вживає на письмі пунктуаційні знаки: крапку, кому, знаки оклику і питання;
Робота у зошиті без друкованої основи. дотримується гігієнічних вимог у процесі письма.