Букварний період

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Букварний період
Позначення звуків буквами. Ознайомлення з буквами, які позначають голосні і приголосні звуки.

Учень/учениця:
впізнає і розрізнює букви на позначення голосних і приголосних звуків;
Навчання основного прийому читання прямого складу з орієнтацією на букву, що позначає голосний звук. читає прямі склади типу «ПГ», «П´Г»;
Практичне ознайомлення зі способами позначення м’якості приголосних звуків. читає склади і слова з буквами і, я, ю, є, ь в різних позиціях: на початку слова, складу, після букв на позначення приголосних звуків;
Ознайомлення з апострофом (’). Використання апострофа для того, щоб показати, що наступні за ним букви я, ю, є, ї позначають два звуки: [й] + відповідний голосний. читає слова з апострофом;
Ознайомлення з буквами ґ, щ та буквосполученнями дж, дз і їх звуковими значеннями. Читання слів із ними. читає слова з буквами українського алфавіту ґ, щ і буквосполученнями дж, дз;
Читання слів із поступовим ускладненням їх звуко-складової структури.
Складове читання і читання цілими словами.
Навичка миттєвого впізнавання найбільш уживаних у букварі слів, що складаються з 2-4 літер (ти, де, та, так, дім, хто, мама, вона, стіл, брат) і коротких сполучень слів (я був, я і ти і под.).
читає слова складами (окремі слова нескладної структури – цілком);
Читання речень, коротких текстів із вивченими буквами. Правильне інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки. Практичне засвоєння розділових знаків: крапка, кома, знак питання, знак оклику. читає букварні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання), правильно інтонуючи речення, різні за метою висловлювання та інтонацією – розповідні, питальні, спонукальні, окличні (без уживання термінів) з орієнтацією на відповідні розділові знаки.