Читання (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Читання (протягом року)
Роль уміння читати в житті школярів і дорослих людей.

Учень/учениця:
висловлюється про значення вміння читати в житті людини і прагне опанувати його;
Усвідомлене читання доступних текстів. читає вголос у темпі 20-30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання);
розуміє зміст прочитаного;
Правильне інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки. правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та інтонацією, відповідно до розділових знаків;
Робота з дитячою книжкою
Практичне ознайомлення учнів зі змістом понять: письменник, його прізвище, назва (заголовок) книжки (твору), малюнок (ілюстрація), обкладинка, написи на ній, корінець, сторінка.
практично розрізняє, називає структурні елементи дитячої книжки: обкладинка, корінець, сторінка; виділяє, показує на обкладинці та в середині книжки назву (заголовок) твору, прізвище письменника, ілюстрації;
Формування умінь правильно називати книжку (твір): спочатку прізвище письменника, потім назву.
Формування початкових умінь читати-розглядати дитячу книжку.
правильно називає книжку (твір): спочатку прізвище письменника, потім назву (заголовок);
розглядає дитячу книжку (ілюстрації, назву, прізвище письменника); висловлює припущення (кілька слів), про що може розповісти ця книжка;
Ознайомлення школярів із періодичними виданнями (дитяча газета, журнал). практично розрізняє дитячі періодичні видання: газету, журнал; правильно називає 1-2 дитячі журнали;
Практичне ознайомлення учнів із поняттями: бібліотека, бібліотекар, читальна зала. пояснює, для чого існують бібліотека, читальна зала, книжкова виставка, хто допомагає вибрати книжку в бібліотеці;
Ознайомлення школярів з основними правилами гігієни читання-розглядання, із правилами збереження книжки, правилами поведінки в бібліотеці. дотримується (під керівництвом учителя) правил збереження дитячої книжки, гігієни читання-розглядання, елементарних правил поведінки в бібліотеці.