Добукварний період

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Добукварний період
Практичне ознайомлення зі словами–назвами предметів, ознак, дій, граматичними питаннями до них.
Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це?
Практичне ознайомлення з реченням.
Поділ слів на склади.
Поняття про наголос, наголошений склад.

Учень/учениця:
має уявлення про номінативну роль слова; розрізнює назви істот і неживих предметів; розпізнає слова – назви ознак, дій, ставить до них питання з допомогою вчителя;
виокремлює речення з мовного потоку; розуміє їх зміст, складає речення, з допомогою вчителя аналізує їх за кількістю слів;
вимовляє слова по складах;
визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;
Мовні і немовні звуки. має уявлення про мовні і немовні звуки;
Уявлення про голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні, умовне позначення їх на письмі.
Звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів. Побудова звукової схеми слів.
розрізнює голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні, умовно позначає їх на письмі;
робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів типу: сир, дім, тато, калина; будує їх звукову схему, використовуючи умовні позначення звуків.