Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)
Виконання мисленнєвих операцій.

Учень/учениця:
виокремлює в мовному потоці певні мовні одиниці (слова в реченнях, звуки і склади у словах);
виділяє в предметах, мовних одиницях (звуках, складах, словах, реченнях) певні характерні ознаки;
порівнює предмети, мовні одиниці;
знаходить у двох предметах, мовних одиницях одного рівня однакові, схожі і різні ознаки;
вилучає «зайвий» із групи об’єднаних за певною ознакою трьох-чотирьох об’єктів (предметів, мовних одиниць);
робить (із допомогою вчителя) висновок-узагальнення після виконання навчального завдання;
Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах (обставинах). виконує мисленнєві операції за аналогією під час самостійної роботи.