Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)
Організація робочого місця.

Учень/учениця:
добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку;
Організація навчальної діяльності. дотримується правильної постави під час сидіння за партою; правильно тримає ручку під час письма;
Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу, робота в парі, групі. уважно слухає і розуміє вчителя, приступає до роботи відразу після його настанови; слухає відповіді однокласників.