Післябукварний період

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Післябукварний період
Після вивчення букваря уроки читання будуються на основі навчального матеріалу, призначеного для удосконалення основних якостей читацької навички–усвідомленості, правильності, виразності, а також швидкості, наближеної до повільної зв’язної розповіді.

Учень/учениця:
читає доступні тексти правильно, виразно (після попередньої підготовки), усвідомлює їх зміст;
дотримується темпу читання, наближеного до повільної зв’язної розповіді;
Читання текстів, які супроводжуються різноманітними навчальними завданнями, спрямованими на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного тексту, підготовку учнів до роботи в 2 класі за Читанкою. розуміє і виконує короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропонованих учителем (для виконання індивідуально, в парах, у групах).