Письмо (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Письмо (протягом року)
Уявлення про те, що письмо є важливим винаходом, який дає змогу передавати інформацію на відстані, зберігати її тривалий час.
Переваги письма над іншими засобами передачі інформації (жести, умовні знаки, звукові сигнали та ін.).
Роль уміння писати в житті людей. Переваги грамотної людини над неграмотною.

Учень/учениця:
розрізнює види письма: друкованого, рукописного, малюнкового; розуміє їх значення для спілкування між людьми на відстані й у часі;
Добір і записування назви малюнків.
Складання і записування речень за ілюстраціями, навчальною ситуацією, подіями з життя тощо.
добирає і записує (за допомогою вчителя) назву малюнка;
складає, записує (самостійно та з допомогою вчителя) речення за ілюстраціями, навчальною ситуацією, створеною вчителем.