Правопис (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Правопис (протягом року)
Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові.

Учень/учениця:
правильно записує слова, вимова і написання яких збігаються;
Використання ь і букв я, ю є, і для позначення м’якості приголосних звуків. правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків;
Уживання великої літери на початку речення.
Уживання розділових знаків у кінці речення.
дотримується правила вживання великої літери на початку речення;
правильно вживає розділові знаки (крапка, знак питання, знак оклику) під час списування та запису на слух речень;
Списування навчальних друкованих і рукописних текстів. списує текст (близько 20 слів), дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане; виправляє допущені помилки;
Письмо під диктування.
Навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти.
пише під диктування слова, речення з 3-4 слів, зв’язний текст обсягом близько 20 слів, написання яких здійснюється за фонетичним принципом;
Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: бабýся, бджолá, вирáзно, вірші, гýмка, ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь, допитливий, зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк, Кúїв, комп’ютер, кукурудза, лелéка, лінíйка, ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр, парасóлька, пóдруга, радісний, телефон, Украї́на, украї́нська, цукéрка, цýкор, читання (34 слів). правильно вимовляє, наголошує і пише загальновживані слова, передбачені програмою для запам’ятовування.