Текст. Речення. Слово (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст. Речення. Слово (протягом року)
Усні й письмові висловлювання, текст.
Зміст, заголовок тексту; відповідність заголовка змісту тексту.
Поділ зв’язного висловлювання на речення; встановлення меж речення на слух і за графічними ознаками (велика літера у першому слові, розділові знаки в кінці).

Учень/учениця:
розрізнює усні і письмові висловлювання, текст;
вибирає з поданих або добирає самостійно заголовок до тексту букварного типу;
визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень); виявляє їх межі за графічними орієнтирами;
Спостереження за інтонацією розповідних, питальних, спонукальних речень, а також окличних речень (без уживання термінів) і виконання з ними навчальних завдань, що потребують читання й письма. інтонаційно правильно вимовляє (читає) речення, різні за метою висловлювання, і відповідно оформляє їх на письмі;
упізнає речення за певною комунікативною ознакою (містить запитання, прохання, побажання та ін.);
Спостереження за роздільним написанням слів у реченні; поділ речень на слова; розпізнавання на письмі прийменників, сполучників як окремих слів (без термінів). визначає кількість слів у написаному реченні, яке складається з 1-4 слів (на слух з допомогою вчителя);
складає прості речення (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови;
Ознайомлення зі словами – назвами предметів, ознак, дій. упізнає і розрізнює слова – назви предметів, ознак, дій;
ставить до слів питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?;
Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова. співвідносить слово і зображення відповідного предмета, дії, ознаки; вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителем;
Поширення речень іншими словами за змістом. доповнює речення 1-2 словами за змістом, добираючи їх самостійно або вибираючи із запропонованих у підручнику, вчителем.