Звуки і букви. Склад. Наголос (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Звуки і букви. Склад. Наголос (протягом року)
Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками.
Уявлення про те, що слова складаються зі звуків.

Учень/учениця:
розрізнює мовні і немовні звуки;
знає, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами;
пояснює співвідношення між звуками і буквами у складі, слові;
Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків; спостереження за тим, як вставляння, пропуск, заміна одного зі звуків слова може призвести до появи іншого слова (сон – слон, танк – так, сини – сани та ін.). пояснює зміну значення слова у результаті заміни одного зі звуків;
Послідовний ряд звуків слова. Виділення (услід за вчителем і самостійно) окремих звуків слова (перший, наступний, той, що іде після такого-то звука, останній), правильно вимовляючи їх.
Утворення складів різної структури (на, нам, тра, трам) з розрізнених звуків.
правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-6 звуків типу: сир, дід, тато, калина;
виділяє перший і останній звуки у будь-якому слові букварного тексту;
поєднує окремі звуки (2-4) у склад відповідної структури;
Ознайомлення з голосними і приголосними звуками; твердими і м’якими приголосними.
Практичне ознайомлення з глухими і дзвінкими приголосними.
Ознайомлення з артикуляційними органами, спостереження за їх роботою під час вимовляння різних звуків.
розрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння;
Удосконалення вимови окремих звуків, які мають певні вимовні труднощі: [г], [ґ], [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч] та ін. правильно вимовляє приголосні звуки [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч], щілинний звук [г] та проривний [ґ];
Поділ слова на склади. Повторення за вчителем слів із наступним поділом їх на склади (слово вимовляється за правилами вимови). Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. поділяє на склади слова з двох – трьох складів;
Наголос у слові. Повторення за вчителем слів так, щоб було чітко чути склад під наголосом (вимовляють складами; наголошений голосний трохи розтягують, начебто перепитують із подивом). Робота зі словами, вимовляння і наголошування яких програма вимагає запам’ятати. визначає наголос у дво-, трискладових словах;
Позначення звуків буквами. Абеткові (алфавітні) назви букв. знає абеткові (алфавітні) назви букв.