Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)
Робота з підручником.

Учень/учениця:
самостійно користується підручником; орієнтується в умовних позначеннях; знаходить потрібний за змістом матеріал;
Користування додатковими навчальними посібниками. працює з дидактичним, роздатковим матеріалом; користується навчальними словниками; працює в зошитах з друкованою основою;
Спілкування в процесі навчання. говорить не поспішаючи, чітко і послідовно в процесі діалогічного і монологічного мовлення; уважно слухає вчителя та однокласників; відповідає зв’язно на поставлені запитання; відтворює послідовність подій і явищ у прослуханому тексті; ставить запитання за змістом речень, до уривків тексту.