Мова і мовлення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Мова і мовлення
Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками.

Учень/учениця:
пояснює, для чого людині потрібна мова;
розрізнює мовні і немовні знаки;
Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. Слова ввічливості.
Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування.
пояснює, коли використовується усне та писемне мовлення;
свідомо вживає у своєму мовленні і спілкуванні слова ввічливості;
володіє у процесі читання монологічних і діалогічних текстів силою голосу і темпом мовлення, наближеними до природного говоріння і спілкування.