Писемне мовлення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Писемне мовлення
Складання, записування підписів під серією малюнків (назв малюнків), які можуть слугувати планом розповіді.

Учень/учениця:
самостійно добирає назву і підписує малюнок (серію малюнків) за його змістом;
Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка; вид з вікна класу; враження від екскурсії; на теми власного і шкільного життя.
Складання 2-3 речень на теми, подібні до зазначених вище; пов’язування їх між собою; записування складеного зв’язного висловлювання.
складає і записує 2-3 зв’язаних між собою речення за змістом ілюстрації (враховується зміст і граматична правильність побудови речення); під кінець навчального року створює коротке (близько 20 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією (серією малюнків), використовує в ньому найпростіші виражальні засоби мови (Осінь пофарбувала листя. Земля вкрилась білосніжною ковдрою);
Складання записок (1-3 речень), адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо. Використання в них слів ввічливості. складає тексти з метою письмового спілкування з батьками, вчителем, однокласниками з дотриманням формул звертання, подяки тощо;
Добір до тексту заголовка; удосконалення тексту із часто повторюваними словами. добирає і записує заголовок до тексту; удосконалює текст із часто повторювальними словами шляхом їх заміни лексичними синонімами (без терміна) та словами він, вона, воно, вони, цей, ця, це, ці в різних формах;
Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень; вилучення речення, що не відповідає темі. Записування поновленого тексту. відновлює і записує навчальний деформований текст, який складається з 3-4 речень.