Повторення вивченого за рік

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Повторення вивченого за рік
Виконання навчальних і контрольних завдань.

Учень/учениця:
використовує здобуті протягом навчального року мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдань.