Речення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Речення
Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення. Речення, у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень.
Побудова речень.

Учень/учениця:
характеризує речення за його основними ознаками;
розрізнює на слух завершене і незавершене речення;
виділяє на слух окремі речення у висловлюванні;
визначає кількість речень у тексті з 4-5 речень;
будує схему речення, використовуючи умовні позначки для слів, зокрема і зі службовими частинами мови (без терміну);
Розділові знаки у кінці речення (? !), велика літера у першому слові речення. дотримується розстановки розділових знаків у кінці речень у процесі списування, самостійного складання тексту, у диктанті;
Інтонація речень, різних за метою висловлювання.
правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень; речень, у яких виражено сильні почуття (з додатковою окличною інтонацією);
Поширення речення за питаннями, поданими вчителем. поширює речення словами за поданими питаннями;
Розуміння змісту речення. розуміє зміст почутого чи прочитаного речення.