Текст (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст
Заголовок тексту. Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту.
Спостереження за побудовою тексту: речення-зачин, у якому повідомляється, про що йтиметься в тексті; основна частина, у якій викладено зміст висловлювання; речення-кінцівка, яке свідчить про те, що висловлювання завершено.
Спостереження за роллю абзаців у тексті.

Учень/учениця:
добирає або вибирає з-поміж запропонованих учителем заголовок до навчального тексту; визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку;
Дотримування абзаців, які відповідають трьом основним частинам висловлювання (зачин – основна частина – кінцівка). пояснює самостійно та з допомогою вчителя наявність абзаців у навчальних текстах;
дотримується абзаців у процесі списування текстів;
Спостереження за використанням слів (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того) для зв’язку речень у тексті.
Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням, і ті, що були вжиті раніше.
використовує займенники, прислівники, контекстні синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у тексті; удосконалює навчальні і власні тексти, усуваючи лексичні повтори.