Дієслово

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Дієслово
Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

Учень/учениця:
має уявлення про дієслово як частину мови; впізнає дієслова в реченні, тексті, ставить до них питання; пояснює їх значення у мові і мовленні; зв’язує з іменниками;
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у переносному значенні. добирає до поданого дієслова 1-3 синоніми, антонім; пояснює в навчальній роботі дієслова, вжиті у переносному значенні;
Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів. бере участь у колективних навчальних вправах з удосконалення текстів шляхом добору дієслів-синонімів;
Час дієслова. розрізнює часові форми дієслова; ставить питання до дієслів різних часових форм;
Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях. змінює дієслова за часами у формах доконаного і недоконаного виду (без уживання термінів) за допомогою питань: що робить? що зробить? що робив? що зробив?;
розпізнає часові форми дієслів у тексті;
Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні. вживає дієслова з не в усному і писемному мовленні, в різних ситуаціях спілкування (в суперечках, дискусіях, застереженнях, виправдовуваннях, порадах, повчаннях).