Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)
Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

Учень/учениця:
контролює послідовність виконання завдання та його проміжні результати;
використовує засвоєні способи перевірки орфограм;
знаходить і виправляє орфографічні і пунктуаційні помилки;
перевіряє результати навчання, застосовуючи алгоритми й пам’ятки;
Оцінювання результатів навчання. висловлює оцінні судження щодо якості усної відповіді, письмової роботи власної та однокласників.