Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)
Робота з підручником.

Учень/учениця:
орієнтується змісті підручника; розуміє умовні позначки; знаходить потрібний за змістом матеріал;
Користування додатковими навчальними посібниками. працює з дидактичним, роздатковим матеріалом, у зошитах із друкованою основою; користується навчальними словниками;
Спілкування в процесі навчання. говорить в індивідуальному темпі, з відповідною інтонацією; виділяє нові факти, розпізнає невідоме, відтворює послідовність подій, встановлює причиново-наслідкові зв’язки у змісті прослуханого чи прочитаного тексту; ставить запитання до тексту, до пояснення вчителя, однокласникам під час опитування; переказує прочитане; зв’язно й послідовно описує побачене, почуте; висловлює власні міркування на доступні теми.