Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)
Виконання мисленнєвих операцій.

Учень/учениця:
виділяє у предметах, мовних одиницях істотні ознаки, розрізнює серед них головні і другорядні; порівнює предмети, мовні одиниці за різними ознаками;
робить висновок-узагальнення з допомогою вчителя;
добирає факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;
Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах (обставинах). застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння у творчих завданнях.