Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)
Організація робочого місця.

Учень/учениця:
самостійно і своєчасно готується до уроку; підтримує порядок на робочому місці;
Організація навчальної діяльності. визначає під керівництвом учителя мету навчальної діяльності; орієнтується у тривалості часу, відведеному на виконання різних видів завдань; планує послідовність виконання завдання; дотримується встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;
Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу. виконує всі настанови вчителя; слухає й аналізує відповіді однокласників; співпрацює з ними у парі, невеликій групі.