Говоріння (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Говоріння (протягом року)
Регулювання дихання, сили голосу, темпу мовлення.

Учень/учениця:
свідомо регулює дихання, силу голосу та темп мовлення у процесі навчального говоріння;
Читання напам’ять віршів та прозових текстів. виразно читає напам’ять вірші, прозові уривки, вивчені протягом навчального року;
Складання діалогу за малюнком, описаною ситуацією – з опорою на допоміжні матеріали і без них. бере участь у складанні діалогу обсягом 4–5 реплік для двох учасників, без урахування етикетних формул початку і кінця розмови, (одним із учасників діалогу може бути вчитель);
Розширення уявлень про культуру мовлення і культуру спілкування: етичні норми мовлення, правила культури спілкування. дотримується етичних норм мовлення, культури спілкування: вживає правильні форми звертань (за зразком), слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, вибачення у процесі спілкування;
Переказування тексту з опорою на поданий план або опорне сполучення слів. Переказування епізоду із переглянутого фільму, розповіді, почутої в позакласний час від близьких, знайомих. усно переказує текст (докладно і вибірково);
Висловлення своєї думки про певні предмети, явища, події. висловлює власну думку про предмети, явища, події (почуті, прочитані, сприйняті у фільмі тощо);
Повторення зразка зв’язного висловлювання, поданого вчителем, внесення деяких доповнень, змін у текст. повторює зразок короткого висловлювання (3–4 речення), поданого вчителем; вносить свої доповнення, міркування;
Складання усних зв’язних висловлювань самостійно та за поданою вчителем дидактичною опорою: даним початком, основною частиною та кінцівкою, за даним або колективно складеним планом. будує усне зв’язне висловлювання за малюнком, ситуацією та з опорою на допоміжні матеріали (частиною тексту, планом, опорними словами, словосполученнями);
бере участь у створенні есе під керівництвом учителя;
Використання виражальних засобів мови (епітетів, порівнянь тощо).
Орієнтування мовлення на слухача (співрозмовника), врахування ситуації, теми і мети повідомлення (повідомити про щось нове, поділитися радістю, звернутися з проханням, висловити співчуття, підтримати у скруті).
використовує виражальні засоби мови; висловлює своє ставлення до предмета, явища, ситуації;
Оцінювання складеного діалогу або зв’язного висловлювання, відзначення в ньому достоїнств, виявлення того, що потребує доопрацювання. дає загальну оцінку діалогу, в якому взяв участь, та сприйнятому на слух;
зазначає моменти, які потребують удосконалення;
Удосконалення тексту. бере участь у колективному вдосконаленні тексту.