Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт (протягом року)
Технічні навички.
Графічні навички.

Учень/учениця:
самостійно контролює виконання гігієнічних та технічних правил письма;
Поступовий перехід до письма в графічній сітці зошита в одну лінію.
Підготовчі графічні вправи. Написання окремих елементів висотою в 1/3 рядка, у піврядка та в 2/3 рядка.
виконує підготовчі вправи, зберігаючи однакову висоту, ширину, однаковий нахил елементів букв;
Закріплення письма великих і малих букв та пунктуаційних знаків.
Письмо букв за групами: у порядку ускладнення їх форми (і, и, ш, щ...І, Ї, И, Ш...), за початком написання букв ( с, о, а, д...С, О, Є, Е...) висотою в 1/3 рядка, у піврядка та в 2/3 рядка.
Удосконалення письма букв.
дотримується належної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків (.?!) у зошиті в одну лінійку; безвідривно поєднує складові елементи букв н, р, ф; безвідривно поєднує до 4 графем (рин, лин, дре; мили, ориз, трив тощо) у словах вправ підручника; самостійно контролює рухові дії у процесі такого письма;
Розвиток швидкості письма.
прискорює письмо в міру своїх можливостей, не змінюючи при цьому форми букв та їх поєднань;
Оформлення письмових робіт. розбірливо, охайно оформлює письмову роботу в зошиті в одну лінію: записує слова у стовпчик; підкреслює умовними лініями слова – різні частини мови; умовно позначає морфеми.