Іменник

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Іменник
Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників).

Учень/учениця:
має уявлення про іменник як частину мови; впізнає в тексті і самостійно добирає іменники; ставить питання до іменників, що належать до різних родів; будує сполучення іменників з іншими словами, використовуючи для зв’язку закінчення і прийменники;
Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?). розрізнює іменники-назви істот і неістот, правильно ставить до них питання;
Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. розрізнює власні і загальні іменники, добирає відповідні приклади; вживає в письмових текстах власні іменники з великою буквою;
Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості, дії. відносить до іменників за поставленим питанням що? опредмечені якості, дії (зелень, добро, плавання, напис);
Вживання іменників у прямому і переносному значеннях. розрізнює і пояснює в процесі навчальної роботи іменники в прямому і переносному значеннях;
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів. визначає рід іменників, ставить питання і відносить іменник до одного з родів;
Змінювання іменників за числами (однина і множина). змінює іменники за числами; визначає число іменників;
Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова. знає назви відмінків і відмінкові питання;
має уявлення про відмінювання іменників;
пояснює на конкретних прикладах значення терміну форма слова;
Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті, розмірковування про їх роль. Вибір з даних слів тих, що найбільше відповідають меті й типу висловлювання. Вправи на заміну в тексті недоречних лексичних повторів. добирає найуживаніші (1-3) синоніми та антонім до кожного із заданих іменників;
вживає синоніми й антоніми в усних і письмових висловлюваннях; бере участь в удосконаленні навчальних і власних текстів за допомогою синонімів.