Мова і мовлення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Мова і мовлення
Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування.
Державна і рідна мова.

Учень/учениця:
пояснює значення мови в житті людей;
розрізнює поняття державна (українська) і рідна мова;
Культура усного і писемного мовлення.
Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.
знає основні ознаки культури усного і писемного мовлення;
володіє словами ввічливості, різними формами звертання до тих, з ким спілкується.