Прикметник

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Прикметник
Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні).

Учень/учениця:
має уявлення про прикметник як частину мови; впізнає прикметники в реченні і тексті; пояснює роль прикметників у мові і мовленні;
Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника. будує сполучення прикметників з іменниками; встановлює між ними граматичний зв’язок за допомогою питань (нове пальто – пальто (яке?) нове; у новому пальті – у пальті (якому?) новому);
Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. пояснює пряме і переносне значення прикметників у процесі виконання навчальних вправ;
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях. добирає до поданих прикметників 1-3 синоніми та антонім; використовує їх в усному і писемному мовленні, зокрема в описах;
Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою метою вони дібрані автором. бере участь у колективних навчальних вправах з удосконалення речень, текстів шляхом додавання (добору) прикметників до іменників;
Спостереження за вживанням прикметників у загадках.
Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища.
складає прості загадки про предмети за допомогою прикметників, що характеризують предмети-відгадки;
Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники. змінює прикметники за родами; визначає рід прикметників за закінченням, поставленим питанням; за родом іменників, з якими вони зв’язані;
Змінювання прикметників за числами. змінює прикметники за числами; вводить їх у речення.