Речення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Речення
Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах. Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні).
Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу.

Учень/учениця:
розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; впізнає окличні речення на слух та на письмі за розділовим знаком у кінці;
правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та вираженням експресії (почуттів);
Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій.
складає усно і записує речення, різні за метою висловлювання та вираженням почуттів;
Розділові знаки в кінці речень. правильно вживає розділові знаки в кінці різних за метою висловлювання речень;
Звертання, розділові знаки при них.
Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками (практично). Використання у ролі звертань форм кличного відмінка: друже, Ольго, Василю, Наталко, Наталю, Маріє Петрівно.
виділяє звертання в усній формі інтонацією, а на письмі розділовими знаками – комами, знаком оклику; використовує форми кличного відмінка (до вчителя, товаришів по класу, працівників школи, членів родини);
Головні члени речення (підмет і присудок). Зв’язок слів у реченні. Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. визначає в реченні головні члени (підмет і присудок – його основу); виділяє словосполучення у групі підмета і групі присудка; визначає другорядні члени речення (без поділу їх на види);
Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях. встановлює з допомогою і під керівництвом учителя смислові і граматичні зв’язки між словами у простому неускладненому реченні з підметом-іменником і присудком-дієсловом за допомогою питань від головного слова до залежного (практично, без термінів): росте (на чому? де?) на грядці; поспішає (до чого? куди?) до класу;
Побудова речень. Поширення речень за питаннями. складає і поширює прості речення за запитаннями.