Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)
Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

Учень/учениця:
використовує засвоєні способи перевірки орфограм; знаходить і виправляє граматичні та стилістичні помилки; контролює послідовність виконання роботи за самостійно складеним планом; здійснює взаємоперевірку;
Оцінювання результатів навчання. оцінює усні відповіді, письмові роботи – власні та однокласників; висловлює оцінні судження.