Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт (протягом року)
Технічні навички.
Графічні навички.

Учень/учениця:
дотримується гігієнічних та технічних правил письма;
вільно рухає пальцями і передпліччям під час письма у рядку;
Закріплення й удосконалення письма великих, малих букв та пунктуаційних знаків.
Індивідуальні особливості письма.
пише правильно букви, їх поєднання, пунктуаційні знаки; акуратно виправляє нерозбірливі форми графем та їх поєднання;
безвідривно поєднує елементи букв х, ж, ю;
змінює форми букв, їх поєднань, пунктуаційних знаків, зберігаючи розбірливість письма;
безвідривно поєднує до 6 графем (сир, вуж, день, глум; злива, земля; очерет, апетит тощо) у словах вправ підручника та інших посібників;
Розвиток швидкості письма. прискорює письмо у межах своїх фізіологічних можливостей, зберігаючи його розбірливість та дотримуючись гігієнічних і технічних правил;
Оформлення письмових робіт.
оформлює письмову роботу правильно, охайно.