Мова і мовлення (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Мова і мовлення
Мова – жива скарбниця історії народу. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

Учень/учениця:
пояснює значення мови в житті народу; упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах;
Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. знає основні ознаки культури усного і писемного мовлення; володіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкування.