Повторення вивченого у початкових класах

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Повторення вивченого у початкових класах (4 години)
Виконання навчальних і контрольних завдань.

Учень/учениця:
застосовує здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдань.