Прислівник

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Прислівник
Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність – основна граматична ознака прислівників.
Прислівники, близькі і протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками.
Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.
Уживання прислівників під час побудови текстів.

Учень/учениця:
розрізнює серед поданих слів прислівники; знає їх основну граматичну ознаку – незмінюваність; ставить до них питання; зв’язує їх із дієсловами в словосполучення, вводить у речення; поширює речення найуживанішими прислівниками;
добирає до поданого прислівника синоніми й антонім;
будує речення з однорідними членами, вираженими прислівниками;
пояснює значення прислівників у тексті;
вибирає з-поміж поданих прислівник, який найбільше відповідає змісту речення, тексту.